Jelzálog a tulajdoni lapon: végképp eltörölni

Annak az adósnak, aki kifizette az ingatlanára terhelt jelzálogot, nem érnek véget az addigi megpróbáltatások. Mert ezt a kölcsönt töröltetni is kell a tulajdoni lapról.

Odáig minden egyszerűnek tűnik, hogy a pénzintézettől (önkormányzattól, munkáltatótól) beszerezzük a törlési engedélyt. Aztán az el(ő)készített papírt be kell adni az illetékes körzeti földhivatalba. Erre ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzés szükséges, különben visszadobják. Ideális esetben a jelzálogjog jogosultja járja végig ezt a procedúrát, ám ez még a fehér hollónál is ritkább. Budapesten ma is tucatjával vannak olyan ingatlanok, melyeket húsz-harmincéves kölcsönök terhelnek, holott a tulajdonos réges-rég kifizette tartozását. Az utolsó csekk befizetésével egyidejűleg a bank kiadta ugyan az igazolást, hogy minden rendben, és majd ők intézik a továbbiakat, de könnyen kiderülhet, hogy ez nem történt meg.

Nem lehet megkönnyebbülni akkor sem, ha kezünkben a papír. Ha például a bank nem tájékoztat a további teendőkről, vagy úgy érezzük, nem tudunk mindent, kérdezősködjünk a hivatalban. Az ősrégi hitelek töröltetése az engedély beadásával megtörténik. Ám az 1996. május elseje után keletkezett jelzálogjogok esetében újabb teendőink vannak. Törvény engedi meg a törölt jelzálog ranghelyének fenntartását. Ez elsősorban arra jó, hogy osztatlan közös tulajdonoknál a társtulajdonosok időközben beadott iratai ne fogják vissza az ügyfél később beadott, de saját lakrészére terhelni kívánt hitelét.

Ezeknél a jelzálogjogoknál nyilatkozattal mondhat le az adós a “ranghellyel való rendelkezés jogáról”. Ha megteszi, ügyvédet is szerezzen hozzá, mert ez is ellenjegyzéshez van kötve. Amennyiben az érdekelt nem intézkedik, a hallgatás beleegyezés alapon 30 nap múltán a hivatal automatikusan törli a jelzálogjogot. Már ha visszakapja a tértivevényt, a határidő ugyanis a kézbesítés dátumától számított. Aki van olyan bátor, akár meg is tarthatja ezt a bizonyos ranghelyet, “kérelmének előterjesztésétől számított egy év tartamára”, és akkor is csak legfeljebb ugyanazon összegre.

Az ügyvédi ellenjegyzésen kívül vannak tartalmi követelményei is a nyilatkozat érvényességének. (Fel kell tüntetni a helyrajzi számot, az adós nevét, az összeget, a kezdő- és lejárati időpontot és más, lényeges részleteket.) A ranghellyel való játszadozás inkább banki érdek: nemfizetés esetén a ranghely adja meg a kielégítés sorrendjét. Általában a nagyobb összeg kerül előre, a “reszli” pedig a jogosultak és az érdekelt kölcsönös és írásos akaratnyilvánítására tekintettel az azt követő ranghelyekre.