Miért jó, ha családjogi ügyvéd készíti el az élettársak vagyonjogi szerződését?

A házasságkötések száma az elmúlt években nagymértékben növekedett köszönhető részben az állam által nyújtott támogatásoknak. Ugyanakkor sokan vannak, akik szívesebben választják az élettársi kapcsolatot, és a társadalom számára is egyre inkább elfogadott együttélési forma. A népszerűsége ellenére kevésbé tisztázott a jogi szabályozása, pedig a fontos tudnivalók hiánya akár komoly anyagi veszteséggel is járhat a kapcsolat felbomlása, vagy az egyik fél halála esetén.

Mi az élettársi kapcsolat?

Olyan összetett életközösséget jelent, amelyben a felek házasságkötés nélkül élnek közös háztartásban, közös gazdasági közösségben, valamint érzelmi közösségben, amely a külvilág számára is egyértelmű. Közösen viselik a közös együttéléssel járó terheket, amelyben a hangsúly a közösön van, és nem feltétlenül jár együtt egyenlő arányú teherviseléssel. Amennyiben a felek között jogvita alakulna ki, akkor általában tanúk bevonásával és okiratokkal lehet alátámasztani az élettársi kapcsolat meglétét. Fontos azonban kiemelni, hogy az új hatályos Ptk. (2014. 03.15.) csak az ezt követően keletkezett élettársi kapcsolat esetén alkalmazható, a korábban létrejött jogviszonyok esetén a korábbi Ptk. szabályait kell alkalmazni.

Miben más a bejegyzett élettársi kapcsolat?

Ebben az esetben a felek anyakönyvezető előtt tanúk jelenlétében kijelentik, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak egymással létesíteni. Bizonyos kérdésekben a joghatása azonos a házassággal, de vannak fontos különbségek is, például az örökbefogadás, valamint az apasági vélelem terén. Hiába bejegyzett a kapcsolat, a felek nem fogadhatnak örökbe idegen gyermeket közösen, és az egyik fél a másikuk (vér szerinti, vagy örökbefogadott) gyermekét sem fogadhatja örökbe. Az apasági vélelemmel kapcsolatban fontos tudni, hogy csak a házasságban született gyermekre vonatkozik.

Mi a szabály az élettársak közös gyermeke esetén?

Élettársi kapcsolat esetén a gyermek apjának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni – közjegyző előtt okiratba foglalva, illetve anyakönyvvezető, bíróság, konzuli tisztviselő, valamint gyámhatóság előtt jegyzőkönyvbe foglalva.

Mit jelent a nyilvántartott élettársi kapcsolat?

Az élettársi kapcsolat létrejöttéhez önmagában nem feltétel a nyilatkozat, viszont a megléte számos előnnyel járhat, ha a felek kapcsolata megszakadna: jelentősen leegyszerűsödik a bizonyítás akár a született közös gyermek, illetve a közös vagyon megosztása esetén. A nyilatkozatot a pár kizárólag közjegyző előtt tehet, ahol kijelentik, hogy pontosan mely időponttól kezdődően élnek a z előbbiekben tárgyalt életközösségben.

Milyen szabályok vonatkoznak az öröklésre?

A bejegyzett élettársak öröklésével kapcsolatosan számos tévhit van, például, hogy a felek egymás után örökölnek. A nyilvántartásba nem vett, valamint a bejegyzett élettársak öröklésére nem vonatkoznak a törvényes öröklés szabályai, amely azt jelenti, hogy az elhunyt élettárs után nem jár sem az örökölt vagyon, sem a haszonélvezeti jog a túlélő fél számára.

Mi a megoldás élettársi kapcsolat esetén?

Egyre többen végrendelkeznek manapság, amely lehetőséget biztosít eltérni a törvényes öröklés rendjétől. Így bejegyzett élettársak esetén is az a legjobb megoldás, ha a felek idejében végrendelkeznek. Az érvénytelenség elkerülése miatt érdemes a szerkesztéssel ügyvédet megbízni,

Mit jelent az élettársak vagyoni szerződése?

A közhiedelemmel ellentétben a házassági szerződés szabályai alkalmazandók az élettársak vagyoni szerződésekre is. Amely azt jelenti, hogy a kapcsolat idejére az egymás közti vagyoni viszonyaikat szerződéssel szabályozhatják. Fontos kiemelni, hogy házilagosan fogalmazott, otthon készült nyilatkozat nem megfelelő, egyedül az ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat, illetve közjegyző által közokiratba foglalt dokumentum megfelelő.

Mikor hatályos a vagyoni szerződés harmadik személlyel szemben?

Abban az esetben, ha azt bevezették a nyilvántartásba (élettársi vagyoni szerződések nyilvántartása), vagy ha bizonyítják, hogy a harmadik személynek a szerződésről (meglétéről, tartalmáról) tudnia kellett/tudott róla.

 Látható, hogy a jogi szabályozás mennyire bonyolult, és összetett a hétköznapi ember számára Amennyiben családjogi és vagyonjogi ügyekben van szüksége hatékony jogi segítségre, akkor válassza a Dr Kalota ügyvédi irodát, ahol minden információt megkaphat az Ön által fontosnak vélt problémákkal kapcsolatosan. A vagyonjogi szerződésnél az ügyvédi ellenjegyzés az érvényesség feltétele, és szigorú követelményeknek (alaki, tartalmi) kell megfelelnie.

Foglaljon időpontot, vagy a megadott elérhetőségen érdeklődjön.